top of page
Architects

АВТОРСКИ НАДЗОР и контрол

ДА! Ние можем да следим и контролираме изпълнението на съвместния ни проект!

Като автори и създатели на вашият проект, за нас е също толкова важно, колкото и за вас спазването му и следенето на неговите специфики. 

За вас може и да е непосилно да разчитате чертежи, да знаете детайли при изпълнението на строително-монтажните работи или да се доверите на майстори, но ние като професионалисти ще осъществим отговорен контрол върху тези дейности.  

Авторският надзор е задължителен в инвестиционият процес, съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ.

За авторския надзор се сключва отделен договор, а броят на посещенията се определя след съгласуване с план-графика на строителната фирма - изпълнител. 

Цени:

*Хонорар при работа на часова ставка за проектант на обект с пълна проектантска правоспособност - 65 лева на час

bottom of page