top of page
елементи на градската среда

елементи на градската среда

Днес уличното пространство в града "говори" чрез елементите на средата. Всеки елемент, надпис, реклама, павилион... е различен и представлява своя бизнес.  

Да, има елементи на градската среда, за които е нужен проект за съгласуване от съответния проверяващ орган и ние можем да Ви съдействаме с изработване му. Проекти като архитектурни елементи на градската част, биват:

  1. Фирмени надписи и реклами;

  2. План схеми за преместваеми съоръжения;

  3. Тротоарно право за маси и столове, хладилни витрини, сергии, щандове, шатри.

Цени:

  • Проект за фирмен надпис по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 750лв

  • Проект за реклама на калкан по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв

  • Проект за фирмен тотем по части архитектура, дизайн, конструкции,ПБЗ и геодезия - 1500лв

  • Проект за билборд по части архитектура, дизайн, конструкции, ПБЗ и геодезия - 1500лв

  • Електро проект за светещи или осветени фирмени надписи и реклами - 300лв

  • Придвижване и проследяване на документацията до получаване на разрешение за поставяне - 300лв.

  • Изготвяне на план-схема - 500лв

bottom of page