top of page
Image by Valentin Salja

ПРЕУСТРОЙСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Притежавате обект за който имате други идеи от експлоатационните му характеристики?

В доста случай помещенията, сградата, а понякога и имотът не отговарят на вижданията на клиента за по-добра експлоатация. Преустройствата, реконструкциите, смяната на предназначението  могат да придадат нов "живот" на старите обекти, дори и да спестят разходи.

Възможно е преустройство и реконструкция да се правят с цели като енергийна ефективност, поставяне на топлоизолация, отопление и охлаждане, вкарване/подмяна на водопровод и канализация (ВиК), смяна на предназначението на отделните помещения в сградата и др.

Реконструкция и реставрация

  • архитектурно и конструктивно заснемане

  • конструктивно обследване

  • преустройство, надстрояване и пристрояване

  • смяна на предназначение

  • усилване и реконструкция

  • реновиране, саниране на сградни ограждащи конструкции и елементи

  • рехабилитация на сградни инсталации и системи

  • консервация, реставрация на сграда – паметник на културата

bottom of page