top of page
Търсене
 • archgenchev

Преустройство и реконструкция, промяна на предназначение на сгради и обекти

преустройство смяна предназначение

Преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на обекти и сгради (жилищни и обществени) са услуги за проектиране и изготвяне на инвестиционни проекти от архитекти и инженери с цел изменение на съществуващи сгради или обекти, за да отговарят на същите или нови нужди (промяна на предназначението на сградите). Тези сгради могат да бъдат предназначени за жилищни, търговски, промишлени и други видове дейности. При преустройство и реконструкция могат да се въведат цели като повишаване на енергийната ефективност, поставяне на топлоизолация, инсталиране на отоплителни и охлаждащи системи, подмяна на водопровода и канализацията (ВиК), както и промяна на предназначението на отделните помещения в сградата и други подобни мерки.


Примери за преустройство и промяна на предназначението на сгради са най-често в две насоки:

 1. Преустройство и смяна предназначението на търговски обекти Интериорен дизайн, вътрешно преустройство и ремонт.

 2. Преустройство на част или цялата сграда, включително промяна на фасадата, внедряване на енергийни подобрения, както и поставяне на външна топлоизолация. Други примери включват добавяне на нови етажи, пристройки, подмяна на инсталации, промяна на функционирането на сградата и подобни.

Важно е да се отбележи, че при всички цели и дейности свързани с преустройство, конструктивната стабилност на сградата е от решаващо значение, и рисковете в този аспект трябва да бъдат внимателно оценени. Понякога, специално в случай на стари сгради, може да бъде по-целесъобразно и дългосрочно да се изгради нова сграда от нулата, отколкото да се извършват големи структурни промени в старата сграда, като например заместване на цялата фасада. Това става особено важно при наличие на некачествена строителна дейност, където укрепването може да създаде рискове за дълготрайната устойчивост на реконструираната сграда.


Сега да се върнем към реални примери за преустройство, без излишни подробности:

Преустройство на част или цялата сграда, фасадата, надстройки, пристройки и други подобни дейности:

 • Добавяне на нови етажи (с необходимото разрешение или след изменение на местния план);

 • Разширение на съществуващата сграда, включително изграждане на стълбища и асансьори;

 • Укрепване и реконструкция на съществуващи сгради (без промяна на предназначението);

 • Проектиране на сгради с нови предназначения и функции;

 • Извършване на саниране и топлоизолация на сградата, за подобряване на енергийната ефективност и удобство;

 • Други по-редки дейности.


Интериорен дизайн, вътрешни преустройства и ремонт:

 • Текущ/обикновен ремонт (без промяна на вътрешното разпределение на стаите и помещенията), включително саниране и вътрешна топлоизолация;

 • Промяна на вътрешното разпределение на стаите и помещенията, без промяна на носещи стени (с изискване за конструктивно становище);

 • Преустройство и реконструкция на къща или сграда с промяна на носещи стени (с необходимост от конструктивен проект);

 • Промяна на предназначението и функцията на помещенията в сградата (с изискване за конструктивно становище);

 • Преустройство с цел разделяне между съсобствениците и индивидуални входове.


Процесът на преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на сгради обикновено включва следните етапи:

 1. Събиране на всички необходими документи и строителни разрешения за изготвяне на проекта за преустройство и промяна на предназначението.

 2. Изготвяне на проектна документация, включително технически и работен инвестиционен проект.

 3. Съгласуване на проекта със съответните експлоатационни дружества, като например за електрозахранване, ВиК, и други (като газоснабдяване и топлофикация).

 4. Подаване на проекта и съпътстващата документация към местната община, с цел получаване на разрешение за строителство, преустройство и промяна на предназначението на сградата.

 5. Изпълнение на строителните работи и други дейности, свързани с преустройството.

 6. Пускане на сградата в експлоатация.


Също така, за да започнете проекта за преустройство, ще се изисква различен комплект документи и информация. Тъй като всеки случай е уникален, списъкът с изисквания може да варира. Моля, свържете се с нас, за да получите конкретни съвети и подкрепа за вашия проект.

16 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page