top of page

УСЛУГИ

интериор

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

architectural dimensioning

архитектурно заснемане

elements of the city

елементи на градската част

design

ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВИ СГРАДИ

Visualizing Architecture

3D
визуализации

Architects

АВТОРСКИ

НАДЗОР

urban planing

УСТРОЙСТВЕНО

ПЛАНИРАНЕ

Image by Valentin Salja

ПРЕУСТРОЙСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Pointing Pen and Finger on Document

консултантски услуги

bottom of page