top of page
проектиране

ПРОЕКТИРАНЕ НА нови СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 • Еднофамилни жилищни сгради

 • Многофамилни жилищни сгради

 • Промишлени сгради

 • Обществени сгради

 • Селскостопански сгради

 • Допълващо застрояване

Цялостно инвестиционно проектиране

Идейни, технически и работни проекти по части : 

 • Архитектура

 • Конструктивна

 • Геодезия

 • Водопровод и канал 

 • Електро 

 • Отопление, вентилация и климатизация

 • Енергийна ефективност

 • Пожарна безопасност

 • Паркоустройство

 • Технологична

 • Геоложки доклад

 • Временна организация на движението

 • План Безопасност и здраве

* Цените за архитектура са по-договаряне, поради сложното специфиране на различните проекти.

bottom of page