top of page

Многофункционална сграда

концепция за идеен проект след одобрен план за регулация и застрояване

център, гр. Сливен

многофамилна Жилищна сграда с медицински център, магазини и гаражи

bottom of page