top of page
Търсене
 • archgenchev

СЪЗДАВАНЕ ПРОЕКТ НА КЪЩА

Актуализирано: 6.10.2023 г.


архитект

Ако имате имот в които мечтаете да построите свой собствен дом, в тази статия ще опишем за вас в няколко стъпки, как се създава къща от идея до готов проект.


Знаете, че архитектите създават проектите, по които се строят всички сгради, но в процеса на създаването им участват и екип от инженери, без които процеса на проектиране не би бил възможен.


Всичко започва, когато се роди идеята и възможността на едно семейство да построи и живее в собствен дом, спрямо личните нужди на домакинството. Живеенето в къща се характеризира с по-голяма жилищна площ, собствен двор и уединение от съседите, но и с отдалеченост от градската среда и комуникациите й.


Нека видим стъпките в създаването на проект:


I стъпка Когато клиент се свърже с лицензиран екип от проектанти да осъществи неговата мечта.

Връзка с нас може да направите както по телефон, така и по e-mail. В първият разговор задаваме няколко въпроса, относно имота и желанията на клиента.

Част от тях са:

•Имота в регулация ли е?

•Къде се намира парцела (равен ли е или наклонен)?

•Колко голяма къща искате?

•Има ли издадена Виза за проектиране?

•Налични ли са други постройки в имота?

•Има ли ток, вода и канализация в парцела и т.н.


***Урегулиран е имот с определени граници, конкретно предназначение и режим на устройство.

***Виза за проектиране се издава от главният архитект на общината и представлява извадка от действащият ПУП (подробен устройствен план) на района.II стъпка След като се запознаем с нуждите на клиента, се срещаме с него, за да получим повече подробности. Срещата може да се осъществи както в нашия офис, така и на парцела предвиден за строителство.

На тази първа среща се запознаваме подробно с желанията на инвеститора и възможностите за строителство, които предлага парцела. Тогава клиентът е добре да предостави всички документи за разглеждане и анализ, ако не са в пълнотата си, ние го съветваме какво е необходимо и от къде да си ги набави.

III стъпка Изготвяне на оферта за проектиране, която подробно описва броя, вида, особенностите, сроковете и цената на нашата услуга.

Офертата следва желанието на инвеститора в каква фаза да бъде изготвен неговият проект:

•идеен проект;

•технически проект;

•работен проект.


IV стъпка След одобрение на офертата и даден старт за проектиране от клиента, следва среща с архитект от нашият екип, който се запознава подробно с идеите на инвеститора за къщата. Той изготвя плановете (чертежите) и 3D модел на визията на къщата за няколко дни. През това време инженер геодезист от екипа ни, изготвя геодезическо заснемане на парцела за строителство.


*** Геодезическо заснемане представлява заснемане релефа на терена с нанесени имотните му граници и всички необходими подробности нужни за проектирането.


При къщи на равен терен архитекта може да направи първият вариант на къщата и без това заснемане. При наклонен терен се създава първият вариант след получаване на геодезическото заснемане, от което взима наклона на терена.

Този т.нар. първи вариант се съгласува с екипа от инженери (конструктор, ВиК, електро, геодезист).


V стъпка Когато първият вариант е готов, отново се осъществява среща с клиента, да се обсъди предложението. Доста често се случва да се наложат промени по първия вариант, и да последват още няколко варианта, докато клиентът е доволен от крайния резултат и одобри идеен проект на къщата на мечтите си.


VI стъпка Окончателният идеен проект е уточнен и съгласуван с клиента и с инженерния екип. Започва изготвяне на техническите проекти на къщата. Цялостният проект представлява окомплектовка на досие за строеж.


В обемът и съдържанието му задължително присъстват части:

 • архитектура;

 • конструкция;

 • геодезия;

 • водопровод и канализация (ВиК);

 • отопление, вентилация и климатизация (ОВК);

 • електро инсталации и др.

 • външни връзки по електро и ВиК;

В някои случаи се изискват и:

 • благоустройство и озеленяване;

 • пожарна безопасност;

 • геоложки доклад;

С този обем проектът за къща е готов да се издаде на инвеститора.


VII стъпка Вече готовите технически проекти, са достатъчни за издаването на разрешение за строеж и за получаване на оферти от строителни фирми. В процеса на строителство обаче почти винаги възникват въпроси в зависимост сложността на проекта, които са предмет на допълнителни срещи и решения. Съдържанието на технически проект понякога е недостатъчно. Затова в зависиомост от сложността на проекта ние предлагаме работен проект , в който всичко е решено със специфики, детайли и етапи в строителството. Разбира се той е по-скъп, спрямо техническия. Клиентът може да възложи работен проект и след издаденото разрешение за строеж. Така въпросите от строителя ще са значително решени в ранен етап и ще са избегнати неприятни изненади.


С няколко стъпки проектът за вашата къща може да бъде създаден в рамките на месец. Но разбира се сроковете зависят от желанията на клиента, сложността на конструкцията, спецификата на имота, наличната документация и изходни данни.


Ако сте взели решение да изградите и живеете във вашата къща мечта, но все още имате въпроси с радост ще ви консултираме и съдействаме. Към всеки клиент подхождаме строго индивидуално, с необходимото внимание, независимо дали къщата е 100кв.м . или 1000 кв.м.
483 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page